2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Grazie
per aver votato!

X


mối quan hệ
mối quan hệ - AFFINAGE SALON PROFESSIONAL - Lông vĩnh viễn

Voto il prodotto:

mối quan hệ
AFFINAGE SALON PROFESSIONAL


mối quan hệ

học tập kem dưỡng da cho tất cả các loại tóc
Một kem dưỡng da thường xuyên cho tất cả các loại tóc. Cho kết quả hoàn hảo trong thời gian không và sẵn sàng để có được những lọn tóc được xác định.
hộp : chứa 2 chai : kem dưỡng da thường xuyên và trung hòa

privacy policy