.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpGel và kết thúc tóc

PRODUCTS N°: 1
BÓNG MÁY - TOGETHAIR

BÓNG MÁY
TOGETHAIR

Bóng máy là phun shine Phytokeratin dựa trên, cho ngay lập tức tỏa sáng để tóc giữ cho chúng ánh sáng. Dona silkiness, quy định và kiểm soát tĩnh đi...

Bóng máy là phun shine Phytokeratin dựa trên, cho ngay lập tức tỏa sáng để tóc giữ cho chúng ánh sáng. Dona silkiness, quy định và kiểm soát tĩnh điện với hiệu ứng lạnh nhẹ....

X