.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpGel và kết thúc tóc

PRODUCTS N°: 7
NGHỆ THUẬT SỬA CHỮA MỚI GEL - SOCO

NGHỆ THUẬT SỬA CHỮA MỚI GEL
SOCO

Nghệ thuật sửa chữa mới GEL là một thế hệ mới gel định hình hiệu ứng mạnh mẽ. Công thức của nó có chứa dầu của Rouco tôn trọng các s...

Nghệ thuật sửa chữa mới GEL là một thế hệ mới gel định hình hiệu ứng mạnh mẽ. Công thức của nó có chứa dầu của Rouco tôn trọng các sợi tóc. đóng gói: 100 ml ống....

X