2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


CAPEOX
CAPEOX - DIKSON - ขนถาวร

แก้ไข

neutralizing สากล ถาวร.

เด CAPEOX PLUS
สากลสำหรับ การแก้ไข ถาวร neutralizing รักษา กระทำ เครื่องสำอาง เหมาะสำหรับ ผสมกับของเหลว เป็นลูกคลื่น Ondul.

เด HE PLUS
ระบบ โบก ถาวรสำหรับ เย็น ของเหลว อิมัลชัน.

เด Ondul
ผลกระทบต่อระบบ โบก เกิดขึ้น หยิก และเต็มไปด้วย ปริมาณ ทั้งสองรุ่น มีอยู่ ไม่มี 1 ผมธรรมชาติ - เอ็น ผม ได้รับการรักษา หรือสี 2.
กล่อง. ขวด 1,000 มล.

privacy policy