2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


האישי המוס GEL
האישי המוס GEL - PUNTI DI VISTA - שיער ג'לוגימור

האישי המוס GEL
PUNTI DI VISTA


אישי מוס במרקם ג'ל

אישי מוס של נקודות המבט הואג'ל מוסשמעניק לשיערברק מדהיםואפקט רטוב מראה טבעי. המאפיינים של קצפהמועשרים על ידיהמאפיינים הטיפוסיים של ג'ל עםתוצאה מעולהושיער רךומוגדר. זה גםדוגמנות מוצר סטטי ולהתקרזל שיערך באופן טבעיונותןתמיכהלתסרוקת מאפשרת לך לעבוד גדיל ידי גדיל, ללא דבק.

Related