2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


Corioliss אפולו מייבש
Corioliss אפולו מייבש - CORIOLISS - מייבש שיער

Corioliss אפולו מייבש
CORIOLISS


Corioliss APOLLO מייבש

יש

שינוי מהפכניבזרימת האוויר של המנוע עםכוח של 2000 ואט. גנרטור יון מבטל תלתלים. מערכת השליטה אינטואיטיבית מגדילה את יכולת התמרון וקלות שימוש של המעצב. מתג מרכזי שולט בהפעלה וההפסקה עלהזריקה של אוויר קריר. סיבוב הידית כדי לשלוט בזרימה של האוויר
זה יכול להגדילולהקטין כרצונו. אפולו הוא נמכר עםחבילת פלסטיק מעשית ומוצקה שמכילה גםהוראות לשימוש.
• טכנולוגיה,

• מסופק עם תקעים בבריטניה ובאירופה וישימה

Related

privacy policy