2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


SOULGLOW
SOULGLOW - D & L HAIR PRODUCTS - محصولات ویژه برای مو

SOULGLOW
D & L HAIR PRODUCTS


SOULGLOW

تعداد HAIR سرم
سرم برای انواع مو. اهدا درخشش ، نور و نرمی به مو.
این محافظت و تغذیه مو، موهای مواج ، خشک و آسیب دیده با به پایان می رسد تقسیم می شود. مبارزه الکتریسیته ساکن.
بسته به اطلاعات : 200 میلی لیتر بطری تلگراف

Related

privacy policy