2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


نرم کننده ماسک
نرم کننده ماسک - INEBRYA - صمغ - ماسک مو

نرم کننده ماسک
INEBRYA


تافی

تعداد نرم کننده ماسک . این تسهیل مو فرفری صاف و سرکش ، بازی برطرف کننده گره مو بسیار خوب و نرم عمل است. همچنین در مو سرکش ترین موثر است. استفاده : پس از شامپو کردن ، توزیع طول و راهنمایی، شانه طریق و ترک برای 3-5 دقیقه. شستشو.

Related

رنگ ماسک - INEBRYA
شامپو T- خشک - INEBRYA
خشک T- ماسک - INEBRYA
کاندیشنر Volumizing - INEBRYA
ماسک حلقه - INEBRYA
طرفدار سن ماسک - INEBRYA
Reconstructor با ماسک عمیق - INEBRYA
privacy policy