2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

Thanks
for your vote 👍

X


GL3200
GL3200 - GREAT LENGHTS - آرایش مو لوازم جانبی

Rate this product:

voted 1 times

GL3200
GREAT LENGHTS - آرایش مو لوازم جانبی


تکنولوژی داغ

به سیستم کلاسیک از طول های بزرگکه راه را برای نوآوری در جهان از پسوند هموار کرد. GL3200 دستگاه برنامه بر روی یک طرف گرمرسیدن به حدود همان دما به عنوان یک آهن استاندارد به حلقه مو شما. بر خلاف روش های دیگر استفاده می شود که تفنگ چسب و گلدان ذوب مومبرنامه GL3200 اجازه می دهد تا تمیز و دقیق. درز کوچک است که شما با این سیستم می توان خاربا دوام در زمان است واز اهمیت اولیهنشانی از موهای طبیعی آسیب نمی زند.

X

privacy