2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


DENMAN ProEdge
DENMAN ProEdge - DENMAN - آرایش مو لوازم جانبی

DENMAN ProEdge
DENMAN


طراحی شده توسط راجر Wigmore ایده آل این است که کاهش بسیار دقیق.
این است ایده آل برای کاهش سریع است در شانه قیچی. رئیس می تواند به شما کمک کند موقعیت قیچی به قطع ثبات بیشتر برای جلوگیری از قیچی از سر خوردن است.
ProEdge نیز کمک می کند به بهبود وضعیت طراح مد و پس از آن به منظور کاهش خستگی است.
در حال حاضر نیز در ProEdge حسابی چپی ، کاملا برای چپی های کالیبره شده در دسترس است.

Related

privacy policy